งานติดตั้งแอร์-ตู้คอนโทรล

คำค้นหา :
รายละเอียดสินค้า :

งานติดตั้งแอร์-ตู้คอนโทรล

จำหน่าย-ติดตั้ง แอร์ตู้คอนโทรล เครื่องจักร
ซ่อม-แก้ไข-ดัดแปลง แอร์ตู้คอนโทรล ทุกชนิด
บำรุงรักษารายปี ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบแอร์ตู้คอนโทรล

        บริษัท ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ จำกัด ยินดีให้บริการ ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล RITTAL ซ่อมเครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรลทุกยี่ห้อ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ตู้คอนโทรล (Control) รวมทั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้ยี่ห้อ RITTAL จากประเทศเยอรมัน บริษัทฯให้การบริการออกแบบติดตั้ง ตรวจเช็ค รวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ในบริษัทต่าง ๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ทำให้เรามีประสบการณ์ และความชำนาญในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา ที่มักจะเกิดกับเครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้ Control ทั้งที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ และที่ซื้อมาติดตั้งเองจากในประเทศ

 

งานติดตั้งแอร์-ตู้คอนโทรล

จำหน่าย-ติดตั้ง แอร์ตู้คอนโทรล เครื่องจักร
ซ่อม-แก้ไข-ดัดแปลง แอร์ตู้คอนโทรล ทุกชนิด
บำรุงรักษารายปี ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบแอร์ตู้คอนโทรล