Rittal Thermoelectric coolers 100 W

รหัสสินค้า 29388

ชื่อ : Rittal Thermoelectric coolers 100 W
รุ่น : -
ราคา : ติดต่อผู้ขาย

รายละเอียด :
Rittal Thermoelectric coolers 100 W

หมวดหมู่ : Refrigeration control cabinet
จำนวน:
คำค้นหา
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 1829 คน

            บริษัท ฮันเดร็ด เพอร์เซนเตอร์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้ง เครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรล แอร์ตู้คอนโทรล ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรล Rittal ซ่อมเครื่องทำความเย็นตู้คอนโทรล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับตู้คอนโทรล (Control) รวมทั้ง เครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้ ยี่ห้อ RITTAL จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นที่รู้จัก และยอมรับกันอย่างแพร่หลายถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิต และการสะดวกต่อการออกแบบติดตั้งใช้งาน และหลังจากเปิดดำเนินการกว่า 10 ปี บริษัทฯได้เข้าปฏิบัติงาน ให้การบริการออกแบบติดตั้ง, ตรวจเช็ค รวมถึงการซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล ในบริษัทต่างๆ กว่า 100 แห่งทั่วประเทศไทย ทำให้เราเกิดประสบการณ์ และความชำนาญในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ที่มักจะเกิดกับเครื่องปรับอากาศ สำหรับตู้คอนโทรลทั้งที่ติดตั้งมากับเครื่องจักรจากต่างประเทศ และที่ซื้อมาติดตั้งเองจากในประเทศ