สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   50  
2 Jun 2022   60  
3 Jun 2022   95  
4 Jun 2022   45  
5 Jun 2022   47  
6 Jun 2022   46  
7 Jun 2022   39  
8 Jun 2022   31  
9 Jun 2022   37  
10 Jun 2022   45  
11 Jun 2022   38  
12 Jun 2022   45  
13 Jun 2022   38  
14 Jun 2022   42  
15 Jun 2022   42  
16 Jun 2022   38  
17 Jun 2022   44  
18 Jun 2022   43  
19 Jun 2022   38  
20 Jun 2022   56  
21 Jun 2022   25  
22 Jun 2022   22  
23 Jun 2022   46  
24 Jun 2022   57  
25 Jun 2022   50  
26 Jun 2022   51  
27 Jun 2022   43  
28 Jun 2022   54  
29 Jun 2022   63  
30 Jun 2022   54