สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   69  
2 Apr 2022   50  
3 Apr 2022   58  
4 Apr 2022   59  
5 Apr 2022   52  
6 Apr 2022   61  
7 Apr 2022   49  
8 Apr 2022   56  
9 Apr 2022   47  
10 Apr 2022   39  
11 Apr 2022   41  
12 Apr 2022   50  
13 Apr 2022   41  
14 Apr 2022   42  
15 Apr 2022   44  
16 Apr 2022   45  
17 Apr 2022   44  
18 Apr 2022   51  
19 Apr 2022   52  
20 Apr 2022   44  
21 Apr 2022   45  
22 Apr 2022   50  
23 Apr 2022   41  
24 Apr 2022   35  
25 Apr 2022   58  
26 Apr 2022   52  
27 Apr 2022   83  
28 Apr 2022   48  
29 Apr 2022   54  
30 Apr 2022   43