สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   38  
2 Nov 2022   30  
3 Nov 2022   22  
4 Nov 2022   43  
5 Nov 2022   38  
6 Nov 2022   40  
7 Nov 2022   27  
8 Nov 2022   29  
9 Nov 2022   38  
10 Nov 2022   32  
11 Nov 2022   31  
12 Nov 2022   37  
13 Nov 2022   16  
14 Nov 2022   22  
15 Nov 2022   27  
16 Nov 2022   18  
17 Nov 2022   26  
18 Nov 2022   26  
19 Nov 2022   33  
20 Nov 2022   23  
21 Nov 2022   27  
22 Nov 2022   36  
23 Nov 2022   17  
24 Nov 2022   27  
25 Nov 2022   23  
26 Nov 2022   30  
27 Nov 2022   24  
28 Nov 2022   30  
29 Nov 2022   20  
30 Nov 2022   19