สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   54  
2 Jan 2022   71  
3 Jan 2022   30  
4 Jan 2022   0  
5 Jan 2022   21  
6 Jan 2022   40  
7 Jan 2022   49  
8 Jan 2022   40  
9 Jan 2022   44  
10 Jan 2022   38  
11 Jan 2022   44  
12 Jan 2022   54  
13 Jan 2022   46  
14 Jan 2022   37  
15 Jan 2022   42  
16 Jan 2022   35  
17 Jan 2022   32  
18 Jan 2022   41  
19 Jan 2022   49  
20 Jan 2022   43  
21 Jan 2022   41  
22 Jan 2022   37  
23 Jan 2022   47  
24 Jan 2022   49  
25 Jan 2022   55  
26 Jan 2022   55  
27 Jan 2022   50  
28 Jan 2022   36  
29 Jan 2022   45  
30 Jan 2022   41  
31 Jan 2022   32