สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   37  
2 Sep 2022   45  
3 Sep 2022   38  
4 Sep 2022   41  
5 Sep 2022   66  
6 Sep 2022   60  
7 Sep 2022   46  
8 Sep 2022   42  
9 Sep 2022   40  
10 Sep 2022   43  
11 Sep 2022   32  
12 Sep 2022   28  
13 Sep 2022   36  
14 Sep 2022   30  
15 Sep 2022   35  
16 Sep 2022   29  
17 Sep 2022   26  
18 Sep 2022   32  
19 Sep 2022   28  
20 Sep 2022   32  
21 Sep 2022   33  
22 Sep 2022   38  
23 Sep 2022   29  
24 Sep 2022   27  
25 Sep 2022   35  
26 Sep 2022   29  
27 Sep 2022   33  
28 Sep 2022   43  
29 Sep 2022   26  
30 Sep 2022   46