สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   49  
2 Feb 2022   54  
3 Feb 2022   50  
4 Feb 2022   44  
5 Feb 2022   43  
6 Feb 2022   36  
7 Feb 2022   69  
8 Feb 2022   58  
9 Feb 2022   41  
10 Feb 2022   55  
11 Feb 2022   42  
12 Feb 2022   53  
13 Feb 2022   44  
14 Feb 2022   38  
15 Feb 2022   43  
16 Feb 2022   49  
17 Feb 2022   43  
18 Feb 2022   49  
19 Feb 2022   43  
20 Feb 2022   42  
21 Feb 2022   42  
22 Feb 2022   39  
23 Feb 2022   48  
24 Feb 2022   43  
25 Feb 2022   49  
26 Feb 2022   49  
27 Feb 2022   48  
28 Feb 2022   61